TAIEX Студиска посета на Националната канцеларија за безбедност на Шпанија

Мадрид, 10-12 април 2018 година

 

PictureВо рамките на „Студиската посета за размена на добрите пракси во областа на взаемната размена и заштита на класифицирани информации“, а со поддршка на TAIEX инструментот на Европската Комисија, во периодот од 10-12 април 2018 година, тричлена делегација од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации престојуваше во Мадрид, Кралството Шпанија, како гости на шпанската Националната канцеларија за безбедност. Целта на студиската посета беше размена на искуствата во областа на персоналната безбедност односно спроведувањето на безбедносните проверки за издавање на безбедносни сертификати и постапките за издавање на безбедносни сертификати на земјите членки на ЕУ.