Работилница за сајбер одбрана

Анкара, Турција, 08.04.-19.04.2013 година

 

Во периодот од 08.04 до 19.04 2013 година во заедничка организација на НАТО и на Република Турција, како и на соодветните служби на Грузија и на Канада, на Техничкиот универзитет на Средна Азија во Анкара, Република Турција, беше одржана двонеделна обука за претставници од Република Македонија на тема „Обука за сајбер одбрана на систем/мрежни администратори (Cyber Defence Training Course for System/Network Administrators). Претставниците на Дирекцијата имаа можност на оваа обука детаљно да се запознаат со теоретските и со практичните искуства на организаторите на насловната тема на работилницата. На обуката беше спроведена и вежба сврзана со сајбер напади и одбрана од нив.