Дали по добивањето на безбедносниот сертификат ќе има контроли од овластени лица?

 

Да. Треба да се очекуваат најавени и ненајавени инспекции од страна на инспектори од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на сите државни институции и органи како и правни лица. Правните лица треба да очекуваат посети и од надлежните органи во државните институции до чиишто класифицирани информации имаат пристап.