Дали се наплаќа добивањето безбедносен сертификат?

 

Во Законот за класифицирани информации не се предвидени административни такси за постапките за аплицирање и за издавање на безбедносните сертификати.