Што претставува безбедносниот сертификат?

 

Безбедносен сертификат е документ кој овозможува физичките или правните лица да имаат право на пристап и користење на класифицирани информации во извршувањето на работните обврски.