Forumi i sigurisë i Ohrit

Ohër, 26-29 gusht viti 2022

 

Picture

Në periudhën midis 26 dhe 29 gushtit viti 2022, u mbajt Forumi jubilijar i sigurisë i Ohrit, i 10-ti me rend, ku morën pjesë përfaqësues nga Drejtoria për sigurimi të informatave të klasifikuara. Forumi u organizua nga Asocijacioni Alumni i Qendrës ‘’Xhorxh Marshall’’ i Republikës së Maqedonisë Veriore me mbështetjen e Qendrës evropiane për studime të sigurisë ‘’Xhorxh Marshall’’ dhe Departamentit të Diplomacisë publike të NATO-s

 

Qëllimi i Forumit ishte shkëmbimi i përvojave, praktika të mira dhe dhe pikëpamje për sfidat globale dhe rajonale të sigurisë me të cilat ballafaqohet rajoni i JIE-së si dhe gjetja e modeleve për bashkëpunim midis alumnistëve nga rajoni nga shteti të sponzorizuara, me të cilët në mënyrë aktive do të veprohet kundër kërcënimeve transkombëtare, teroriste, asimetrike dhe kërcnimeve informatike.