Marrëveshjet ndërkombëtare

 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Zyrës së NATO-s për Siguri, për mbrojtje reciproke dhe shkëmbim të informatave të klasifikuara
 • Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për procedurat e sigurisë për shkëmbimin e të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 56/2005).
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Bullgarisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 10/2006).
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 20/2006
 • Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Çeke për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 10/2009)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovakisë për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 14/2009)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 14/2009).
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Estonisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 51/2009)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Kabinetit të ministrave të Ukrainës për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 131/2009; Njoftim i Ministrisë së punëve të Jashtme për hyrjen në fuqi të marrëveshjes në "Gazetën Zyrtare të RM", nr. 146/2011)/div>
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Polonisë për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 41/2010)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 77/2010; Njoftim i Ministrisë së punëve të jashtme për hyrjen në fuqi të marrëveshjes në “Fletoren Zyrtare të Republikës së Moldavisë”, nr. 146/2011)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Francës për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 143/10; Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme për hyrja në fuqi e marrëveshjes në "Gazetën Zyrtare të RM", nr. 146/2011)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 154/2012)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 131/2014)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedоnisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjës ve Hercegovinës për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 99/2015)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Hungarisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 159/2014)
 • Marrëveshja ndërmjet qeverisë maqedonase dhe qeverisë spanjolle për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 90/2015)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen reciproke të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 168/2016)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Rumanisë për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 191/2016)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë Federale të Austrisë për mbrojtjen reciproke të informacionit të klasifikuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 208/2018)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Dukatës së Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjelltë të të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e RSM”, nr. 104/2019)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Malit të Zi për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të të informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 180/2019)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë për mbrojtjen e ndërsjelltë të informatave të klasifikuara të shkëmbyera (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 152/2021)
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për masat e sigurisë për mbrojtjen e informatave të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 90/2022)