Интерен оглас 01/2021

Скопје, 23 јули 2021 година

 

Одлука за избор за унапредување на административен службеник во Дирекција за безбедност на класифицирани информации


 

Дирекција за безбедност на класифицирани информации - Оглас 01/2021Датум на публикување 15.07.2021 година.


Краен рок на аплицирање е 19.07.2021 година.