Кодекс за административни службеници

 

Кодексот за административни службеници можете да го превземете на следниот линк:


Кодекс за административни службеници