Семинар

Охрид, јуни 2008 година

 

Во јуни 2008 година во Охрид, Дирекцијата одржа семинар на тема ,,Искуства и предизвици во прибирање и заштита на класифицирани разузнавачки информации и спроведување на оперативни безбедносни проверки“ на кој учествуваа највисоките раководни и овластени лица на државните органи коишто ракуваат со класифицирани и со разузнавачки информации. На Семинарот, на покана на Дирекцијата, присуствуваа директорот и експерти од Канцеларијата на НАТО за безбедност од Брисел.