Четврта конференција на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA)

Сараево, 19-21 мај 2014 година

 

Во периодот од 19-21 мај 2014 година во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа Четвртата конференција на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA). На конференцијата учествуваа делегации на националните безбедносни авторитети од Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Косово, Република Македонија, Република Молдавија, Република Словенија, Република Србија и Република Црна Гора, како и заменикот директор на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS), г. Џузепе Бенаси.
Акцентот на конференцијата беше ставен на дискусиите за сработената работа на тематските работни групи, како и на активностите што треба да се преземат во наредниот период. Делегацијата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ја прифати понудата од коорганизаторите на конференцијата и на Регионалниот совет за соработка на ЕУ да биде домаќин на Петтата конференција на SEENSA што ќе се одржи во мај 2015 година.