Контакт

Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ул. „Васко Карангелески” бр.8 (Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Македонија


Tел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mkЗаштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации


Ненад Јаневски
Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
Е-маил: n.janevski@dbki.gov.mk
Контакт лице од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за комуникација со граѓани коишто имаат некаков вид и степен на попреченост:


Шичири Маљичи
Tел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mk


Замена за контакт лицето од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за комуникација со граѓани коишто имаат некаков вид и степен на попреченост е:


Кристина Јакимовкса
Tел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mk